Mass Effect 3 – Zbraně – Falcon

falconTato alianční zbraň, má vedle dobré palebné kadence a pohotového ovládání také speciální funkci palby 25 mm mini-granátů, které jsou „propojené“ s laserem na hlavni zbraně.